Tesi doctoral:

WANG, Liyun. Estudi contrastiu de l'estructura sil•làbica del català i del xinès estàndard i de les implicacions segmentals més rellevants per als aprenents sinòfons. Defensada en febrer de 2019.

Codirectors: Maria-Rosa Lloret Romañach  (Universitat de Barcelona), Joan Julià-Muné (Universitat de Lleida)

Disponible a la línia:

https://www.tesisenred.net/handle/10803/666220#page=1

http://cilx2018.uvigo.gal/actas/pdf/660183.pdf

 

He aparegut a:

https://www.lavanguardia.com/local/lleida/20190220/46604028442/profesora-nativa-china-pionera-defender-tesis-catalan.html

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Primera-tesi-de-filologia-catalana-defensada-en-aquesta-llengua-per-una-ciutadana-xinesa/

https://www.lamanyana.cat/detall-noticies-curtes/article/primera-tesi-de-filologia-catalana-defensada-en-aquesta-llengua-per-una-ciutadana-xinesa/

...

 

Treballo independentment o en col·laboració amb altres en diversos projectes acadèmics basats en docència d'idiomes o de traducció literària.